QUY ƯỚC HỘI ĐỒNG DÒNG TỘC HỌ VŨ - VÕ VIỆT NAM

Go down

QUY ƯỚC HỘI ĐỒNG DÒNG TỘC HỌ VŨ - VÕ VIỆT NAM

Bài gửi  admin on Wed Sep 21, 2011 5:00 am

CHƯƠNG I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ


Điều 1: Biểu tượng của dòng họ Vũ (Võ) Việt Nam là chữ (Vũ) màu đỏ, nền vàng, khung đỏ.
[img][/img]

Điều 2: Con dấu hình vuông mỗi cạnh 4 cm, ở giữa có chữ

Điều 3: Chức năng, nhiệm vụ.

1. Hội đồng dòng họ Vũ (Võ) Việt Nam là cơ quan đại diện cho cộng đồng người Việt Nam mang họ Vũ (Võ) có chức năng chỉ đạo các hoạt động của dòng họ hướng về cội nguồn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ, đoàn kết phấn đấu góp phần tích cực nhất, hiệu quả nhất xây dựng tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

2. Cùng với các Hội đồng dòng họ Vũ (Võ) cơ sở (tỉnh, thành, huyện, xã, đơn vị,…) Hội đồng dòng họ có nhiệm vụ lãnh đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động nhằm:
a/ Gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, động viên cộng đồng dòng họ tích cực làm tròn nghĩa vụ với đất nước và dân tộc Việt Nam.
b/ Khuyến đức, khuyến tài, khuyến học, động viên mọi thành viên đem hết tài năng và sức lực để phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
c/ Bảo tồn, tôn tạo và phát huy các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể của dòng họ Vũ (Võ) Việt Nam.
d/ Sưu tầm, bổ sung, hoàn thiện tộc phả toàn dòng họ, từng chi họ.

3. Xây dựng củng cố các Hội đồng dòng họ ở các địa phương trong và ngoài nước làm cho tổ chức dòng họ ngày càng them gắn kết, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả.


CHƯƠNG II
TỔ CHỨC VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

Điều 4: Tổ chức Hội đồng dòng họ Vũ (Võ) Việt Nam
1. Số lượng uỷ viên Hội đồng dòng họ khoảng từ 80 – 120 người bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các uỷ viên trong đó có đại diện của Hội đồng dòng họ cơ sở.
2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các uỷ viên của Hội đồng dòng họ Vũ (Võ) Việt Nam do các vị Chỉ tịch danh dự giới thiệu và được tập thể Hội đồng dòng họ khoá trước bầu ra.
3. Mọi quyết định của dòng họ được thong qua theo nguyên tắc thiểu số theo đa số.
4. Các địa phương tổ chức Hội đồng dòng họ địa phương. Số uỷ viên của dòng họ cơ sở do cộng đồng họ Vũ ở địa phương (cơ sở) quyết định và bầu (hoặc cử) ra.
Mỗi tỉnh, thành giới thiệu đại diện (nên là Chủ tịch, Phó chủ tịch) tham gia Hội đồng dòng họ Vũ (Võ) Việt Nam.

Điều 5: Ban Thường vụ và Thường trực Hội đồng dòng họ.
1. Ban Thường vụ của Hội đồng gồm khoảng 19 – 25 người là bộ phận tổ chức thực hiện mọi kế hoạch do Hội đồng dòng họ đề ra.
Thường trực Hội đồng dòng họ Vũ (Võ) gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện các kế hoạch cụ thể và giải quyết công việc hàng ngày của dòng họ.
Thường trực có nhiệm vụ chuẩn bị mọi văn bảnđể Ban Thường vụ và toàn thể Hội đồng dòng họ thong qua. Trừ trường hợp có công việc đột xuất.
Hội đồng dòng họ họp 1 năm / 1 lần
Ban Thường vụ họp 3 tháng / 1 lần
Thường trực họp 1 tháng / 1 lần

Điều 6: Đại hội, Đại biểu họ Vũ (Võ)
1. Nhiệm kỳ Đại hội: 5 năm / 1 lần
2. Thành phần dự Đại hội bao gồm:
- Toàn thể Hội đồng dòng họ Trung ương
- Đại biểu Hội đồng dòng họ các địa phương
- Khách mời

3. Nhiệm vụ của Đại hội
- Thông qua kiểm điểm tình hình hoạt động của dòng họ 5 năm qua và phương hướng hoạt động 5 năm tới.
- Báo cáo hoạt động nhiều mặt của dòng họ trong cả nước.
- Thông qua danh sách uỷ viên Hội đồng dòng họ nhiệm kỳ mới.
- Giao lưu để tăng cường đoàn kết trong dòng họ.

Điều 7: Cố vấn Hội đồng dòng họ.
Hội đồng dòng họ có Chủ tịch danh dự và Cố vấn nhằm giúp Hội đồng dòng họ trong công tác tổ chức, nhân sự và định hướng hoạt động của dòng họ.

Điều 8: Các bộ phận chuyên trách.
Hội đồng dòng họ lập một số ban chuyên trách giúp Hội đồng dòng họ thực hiện công việc của một số hoạt động.
Có các ban chuyên trách sau:
1- Thông tin, tuyên truyền, khuyến đức, khuyến tài, khuyến học.
2- Tài chính, xây dựng.
3- Tổ chức, thi đua khen thưởng.
4- Công tác dòng họ ngoài nước.
5- Lịch sử và phả dòng họ.
Các ban chuyên trách hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ.


CHƯƠNG III
TÀI CHÍNH


Điều 9: Nguồn thu
- Tiền trích phần trăm hội phí hang năm do địa phương đóng góp.
- Ủng hộ của tập thể và cá nhân.
- Phát hành các ấn phẩm.
- Từ các nguồn khác.
Nguồn thu do thủ quỹ của Ban Tài chính quản lý, dưới sự kiểm soát của trưởng ban.

Điều 10:
- Theo đúng nguyên tắc thu chi tài chính.
- Chủ tịch duyệt chi.
- Có chứng từ hợp lệ, hợp lý.
- Thủ quỹ chi sau khi có lệnh của Trưởng Ban Tài chính.
- Toàn bộ công việc thu, chi phải công khai, hang năm phải quyết toán và báo cáo Ban Thường vụ.


CHƯƠNG IV
KHEN THƯỞNG

Điều 11: Các đơn vị, cá nhân trong dòng họ có thành tích xuất sắc xây dựng truyền thống, uy tín, danh dự của dòng họ Vũ (Võ) Việt Nam được Ban Thường vụ nhất trí, được Hội đồng dòng họ biểu dương tặng bằng khen hoặc bằng “Vũ Tộc Tinh Hoa”.
Tổ chức và cá nhân ngoài dòng họ Vũ (Võ) sẽ được tặng bằng “Vũ Tộc Tinh Hoa” như một lời tri ân.

Quy ước Hội đồng dòng họ Vũ (Võ) Việt Nam được Đại hội Đại biểu họ Vũ (Võ) Việt Nam lần thứ VI thông qua tại Hà Nội ngày 24 tháng 8 năm 2009.


THAY MẶT HỘI ĐỒNG DÒNG HỌ
CHỦ TỊCH
GS. TS. VŨ TUẤN
avatar
admin
Admin

Tổng số bài gửi : 88
Join date : 02/08/2011
Age : 27
Đến từ : Yên Nhân - Yên Mô - Ninh Bình

Xem lý lịch thành viên http://vutocthonvinhloc.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết