PHẢ KÍ CHI II

Go down

PHẢ KÍ CHI II

Bài gửi  admin on Sun Sep 18, 2011 5:51 am

Mã Đời Tên – Tuổi – Sự Nghiệp – Con
I.1
Húy: VŨ CÔNG SỨC Tự: Tính Đức
Năm Sinh:
Ngày giỗ: 13/06 Thọ:
Phần Mộ: Khu lăng mộ Tổ họ Vũ thôn Vĩnh Lộc, Cánh cửa chùa
Tiểu Sử Vắn Tắt: Cụ quê gốc tại thôn Nguồi, xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Ra đất Ninh Bình theo học đạo nho cụ Nguyễn Cống Trình người làng Côi Trì, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô. Sau đó ở lại lập ấp Vạn Chài năm quý mão, 1663. Đời vua Lê Huyền Tông, niên hiệu Cảnh Trị, nhà Hậu Lê
Chính Thất: Phạm Thị Tín
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: 13/09 Thọ:
Phần Mộ: Khu lăng mộ Tổ họ Vũ thôn Vĩnh Lộc, Cánh cửa chùa
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Đức Thông
Con Gái:
1. Không có

II.1
Húy: VŨ ĐỨC THÔNG Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: 13/12 Thọ:
Phần Mộ: Khu lăng mộ Tổ họ Vũ thôn Vĩnh Lộc, cánh cửa chùa
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Phạm Thị Gái
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: 15/08 Thọ:
Phần Mộ: Khu lăng mộ Tổ họ Vũ thôn Vĩnh Lộc, cánh cửa chùa
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Đình Chúc
2. Vũ Đức Hãnh
3. Vũ Đức Hanh
4. Vũ Đức Hưởng
Con Gái:
2 Người con gái

III.1
Húy: VŨ ĐỨC HÃNH Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Khu mộ lăng mộ Tổ
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Phạm Thị Khôi
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Khu lăng mộ Tổ
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Công Tuyển
2. Vũ Duy Dương
3. Vũ Đăng Ngàn
Con Gái:
1 người con gái

IV.1
Húy : VŨ CÔNG TUYỂN Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Thất lạc
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trần Thị Mùi
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Phần Mộ: Thất lạc
Con Trai:
1. Vũ Văn Thiếp
Con Gái:
1 người con gái

IV.2
Húy: VŨ DUY DƯƠNG Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Thất lạc
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Mai Thị Nữ
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Thất lạc
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Văn Khảo
Con Gái:
Không có

IV.3
Húy: VŨ ĐĂNG NGÀN Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Thất lạc
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Phạm Thị Út
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Thất lạc
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Văn Biểu
Con Gái:
1 con gái

V.1
Húy: VŨ VĂN THIẾP Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Thất lạc
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trương Thị Long
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Thất lạc
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Đức Căn
Con Gái:
2 người con gái

V.2
Húy: VŨ VĂN KHẢO Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Thất lạc
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Mai Thị Giang
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Thất lạc
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Văn Lâm
2. Vũ Văn Hành
Hai Cụ này đi phiêu lưu, không còn tin tức
Con Gái:
2 người con gái

V.3
Húy: VŨ VĂN BIỂU Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Thất lạc
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trương Thị Yêu
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Thất lạc
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Văn Luyến
Đi Nghệ An không về
Con Gái:
2 người con gái

VI.1
Húy: VŨ ĐỨC CĂN Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Thất lạc
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trần Thị Quý
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Thất lạc
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Đức Cơ
Con Gái:
2 người con gái

VII.1
Húy: VŨ ĐỨC CƠ Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Thất lạc
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trần Thị Thu
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Thất lạc
Con Trai:
1. Vũ Đức Thập
2. Vũ Đức Nghiêm
Con Gái:
Không có con gái

VIII.1
Húy: VŨ ĐỨC THẬP Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt: Cụ Vũ Đức Thập khai hoang lấn biển ra vùng đất Chi Lộc, sinh con cháu thành lập chi họ Vũ tại thôn Chi Lộc, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Chính Thất: Trương Thị Luyên
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

VIII.2
Húy: VŨ ĐỨC NGHIÊM Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Khu lăng mộ chi II, hạ đồng xứ cánh cửa chùa
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Nguyễn Thị Vỵ
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Thất lạc
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Đức Việt
Con Gái:
2 người con gái

IX.1
Húy: VŨ ĐỨC VIỆT Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Khu lăng mộ chi II, hạ đồng xứ cánh cửa chùa
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trương Thị Nhượng
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Khu lăng mộ chi II, hạ đồng giới cánh cửa chùa
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Kim Âu
2. Vũ Văn Tý
3. Vũ Văn Trác
4. Vũ Văn Trạc
5. Vũ Văn Trà
Con Gái:
2 người con gái

X.1
Húy: VŨ KIM ÂU Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: 25/5 Thọ:
Phần Mộ: Khu lăng mộ chi II, hạ đồng giới cánh cửa chùa
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trần Thị Thơi
Con Ông:
Nguyên Quán: Vĩnh Lộc
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: 07/5 Thọ:
Phần Mộ: Khu lăng mộ chi II, hạ đồng giới cánh cửa chùa
Tiều Sử Vắn Tắt:
Á Thất : Đặng Thị Thược
Con Ông:
Nguyên Quán: Cổ Đà
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Phần Mộ: Thất lạc bên mộ cụ chính thất
Con Trai:
1. Vũ Xuân Lục (Con cụ chính thất)
2. Vũ Đan
3. Vũ Văn Phòng
Con Gái:
1. Vũ Thị Khiếu (Con cụ chính thất)
Mất khi còn nhỏ ngày 20 tháng 8.
Phần mộ: thất lạc tại khu vực gò đôi, thượng đồng giới

X.2
Húy: VŨ VĂN TÝ Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trương Thị Nếp
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Văn Cược
2. Vũ Văn Đục
Con Gái:
1 người con gái

X.3
Húy: VŨ TRÁC Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trương Thị Gừng
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
Không có
Con Gái:
Không có

X.4
Húy: VŨ TRẠC Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt: Đi làm xã không tin tức, không về
Chính Thất: Trương Thị Nhấn
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

X.5
Húy: VŨ VĂN TRÀ Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt: Đi làm xã không tin tức, không về
Chính Thất: Phạm Thị Gái
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

XI.1
Húy: VŨ XUÂN LỤC Thường gọi: Thảnh
Năm Sinh: 1879
Ngày giỗ: 16/01 Thọ: 85
Phần Mộ: Khu lăng mộ chi II, hạ đồng giới cánh cửa chùa
Tiểu Sử Vắn Tắt: Cụ bản nhã ôn hòa, thông hiểu đạo nho, cần kiệm, chịu khó làm ăn, tậu nhiều trâu, ruộng, đất thổ cư. Khi cải cách ruộng đất cụ bị vu là địa chủ, bị cướp trắng tay cụ làm nghề viết sớ cho một cửa điện
Chính Thất: Trương Thị Inh
Con Ông:
Nguyên Quán: Vĩnh Lộc
Năm Sinh: 1882
Ngày Giỗ: 13/12 Thọ: 81
Phần Mộ: Khu lăng mộ chi II, hạ đồng giới cánh cửa chùa
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Quang Hiển
2. Vũ Quang Kính
3. Vũ Chí Lợi
Con Gái:
1. Thị Thú
Phu quân: Nguyễn Văn Mấu
Quê quán: Hồng Thắng, Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình
2. Thị Ân
Phu quân:
Quê quán:
3. Thị Hiểu
Mất khi còn nhỏ ngày 2 tháng 5.
Phần Mộ : Khu lăng mộ chi II, hạ đồng giới cánh cửa chùa

XI.2
Húy: VŨ ĐAN Thường gọi: Đen
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Hạ đồng giới
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trương Thị Hơn
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Hạ đồng giới
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Văn Chạnh
Con Gái:
2 con gái

XI.3
Húy: VŨ VĂN PHÒNG Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Hạ đồng giới
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trương Thị Sỉnh
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Văn Hồng
2. Vũ Văn Hai
Con Gái:
4 người con gái

XI.3
Húy: VŨ VĂN CƯỢC Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trương Thị Mộ
Con Ông:
Nguyên Quán: Vĩnh Lộc
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Á Thất : Thị Gái
Con Ông:
Nguyên Quán: Bắc Ninh
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Văn Chững
Con Gái:
Không có

XI.4
Húy: VŨ VĂN ĐỤC Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trương Thị Lắng
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Văn Lẩn
Con Gái:
1 con gái

XII.1
Húy: VŨ QUANG HIỂN Thường gọi: Hiện
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt: Trong cải cách ruộng đất, cụ bị chèn ép bất công, nên đã bỏ làng lên lập nghiệp tại Thái Nguyên
Chính Thất: Nguyễn Thị Thượng
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Quang Hản
2. Vũ Hồng Đức
Con Gái:
1. Thị Tự
Phu quân:
Quê quán: Thái Nguyên
2. Thị Phay
Phu quân: Trương Văn Sủng
Quê quán: Nam Lộc - Vĩnh Lộc
3. Thị Phàn
Phu quân: Trương Văn Phán
Quê quán : Đông Lộc – Vĩnh Lộc

XII.2
Húy: VŨ QUANG KÍNH Thường gọi: Kếnh
Năm Sinh:
Ngày giỗ: 10/7 Thọ:
Phần Mộ: Khu lăng mộ chi II, hạ đồng giới canh của chùa
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trương Thị Sơm
Con Ông:
Nguyên Quán: Vĩnh Lộc
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt: Tái giá lấy chồng Kim Sơn
Con Trai:
1. Vũ Viết Cương
2. Vũ Đức Tú
Con Gái:
1. Thị Ngát
Phu quân: Trương Quốc Sử
Quê quán: Đông Lộc - Vĩnh Lộc

XII.3
Húy: VŨ CHÍ LỢI Tự: Thặng
Năm Sinh: 1924
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt: Công nhân cơ khí
Chính Thất: Trương Thị Gẩm
Con Ông:
Nguyên Quán: Nam Lộc - Vĩnh Lộc
Năm Sinh: 1923
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Đức Vĩnh
2. Vũ Hồng Khanh
3. Vũ Mạnh Hiền
4. Vũ Quang Hậu
5. Vũ Văn Thân
Con Gái:
1. Thị Bích
Phu quân: Phạm Văn Khoa
Quê quân: Xóm 10 – Yên Mỹ - Yên Mô – Ninh Bình
2. Thị Yến
Phu quân: Phạm Tài Sắc
Quê quán: Xóm 13 – Khánh Hồng – Yến Khánh – NB
3. Thị Viễn
Phu quân: Nguyễn Văn Thế
Quê quán: Hải Nạp – Yên Mô – Ninh Bình

XII.4
Húy: VŨ VĂN CHẠNH Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ: 73
Phần Mộ: Hạ đồng giới
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trương Thị Dô
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Hạ đồng giới
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Văn Căng
Con Gái:
1. Thị Cài
Phu quân: Trương Văn Tuất
Quê quán: Tây Lộc - Vĩnh Lộc
2. Thị Khuyên
Phu quân: Trương Văn Lịch
Quê quán: Đông Lộc - Vĩnh Lộc

XII.5
Húy: VŨ VĂN HỒNG Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Phạm Thị Hạnh
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Văn Hà
2. Vũ Văn Hải
Con Gái:
4 con gái

XII.6
Húy: VŨ VĂN HAI Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trương Thị Lam
Con Ông: Trương Văn Noãn
Nguyên Quán: Nam Lộc – Vĩnh Lộc
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Văn Chế
2. Vũ Văn Binh
3. Vũ Văn Tập
Con Gái:
Không có

XII.7
Húy: VŨ VĂN LẨN Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trương Thị Nhân
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Văn Tẩn
2. Vũ Văn Biển
3. Vũ Văn Lộng
4. Vũ Văn Thành
5. Vũ Văn Uân
Con Gái:
1. Thi Doan
Phu quân:
Quê quán: Tuyên Quang

XIII.1
Húy: VŨ QUANG HẢN Tự:
Năm Sinh: 1931
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt: Đi nước ngoài lập nghiệp, hiện tại sinh sống tại Mỹ
Chính Thất: Đỗ Thị Phương
Con Ông:
Nguyên Quán: Bình Hải – Yên Nhân
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Văn Linh
2. Vũ Văn Dũng
3. Vũ Văn Vinh
4. Vũ Văn Hoàng
5. Vũ Văn Đạt
6. Vũ Văn Tuấn
7. Vũ Văn Lộc
Con Gái:
3 con gái

XIII.2
Húy: VŨ HỒNG ĐỨC Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt: Sinh sống tại Thái Nguyên
Chính Thất: Nguyễn Thị Thành
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Văn Sơn
2. Vũ Văn Hà
3. Vũ Văn Đắc
4. Vũ Văn Vưởng
Con Gái:
3 người con gái

XIII.3
Húy: VŨ VIẾT CƯƠNG Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: 29/12 Thọ:
Phần Mộ: Tam Điệp
Tiểu Sử Vắn Tắt: Sinh sống ở Tam Điệp
Chính Thất: Phạm Thị Hằng
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Viết Minh
Con Gái:
1. Thị Nhật
2. Thị Nguyệt
3. Thị
4. Thị
XIII.4
Húy: VŨ ĐỨC TÚ Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt: Sinh sống ở Tam Điệp
Chính Thất: Nguyễn Thị Sửu
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ: Tam Điệp
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Văn Tuấn
Con Gái:
1. Thị Sen
2. Thị Tuyết
3. Thị
4. Thị
XIII.5
Húy: VŨ ĐỨC VĨNH Tự: Phúc Vĩnh
Năm Sinh:
Ngày giỗ: 17/5 Thọ: 46
Phần Mộ: Khu lăng mộ chi II, hạ đồng giới cánh cửa chùa
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Phạm Thị Dậu
Con Ông: Phạm Văn Cự
Nguyên Quán: Hà Thanh – Yên Nhân – Yên Mô – Ninh Bình
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Văn Hải
2. Vũ Văn Hiều
Con Gái:
1. Thị Tuyết
Phu quân: Nguyễn Văn Minh
Quê quán: Lục Động - Yên Thái – Yên Mô – Ninh Bình
2. Thị Nhung
Phu quân: Trương Ngọc Hưởng
Quê quán: Bắc Lộc – Vĩnh Lộc
3. Thị Tươi
XIII.6
Húy: VŨ HỒNG KHANH Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trần Thị Then
Con Ông: Trần Văn Khang
Nguyên Quán: An Ninh – Gia Hòa – Gia Viễn – Ninh Bình
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Quang Khải
Con Gái:
1. Thị Thêu
Phu quân: Đinh Văn Chinh
Quê quán: An Ninh – Gia Hòa – Gia Viễn - Ninh Bình

XIII.7
Húy: VŨ MẠNH HIỀN Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Phạm Thị Thìn
Con Ông: Phạm Văn Mỹ
Nguyên Quán: Tây Sơn – Yên Mạc – Yên Mô – Ninh Bình
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Mạnh Hùng
Con Gái:
1. Thị Hạnh
Phu quân: Trương Văn Thường
Quê quán: Bắc Lộc - Vĩnh Lộc

XIII.8
Húy: VŨ QUANG HẬU Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Nguyễn Thị Quyền
Con Ông: Nguyễn Văn Tuồng
Nguyên Quán:Trung Đồng – Yên Nhân – Yên Mô
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Quang Lĩnh
Con Gái:
1. Ún Đỏ
Mất từ lúc nhỏ, 3 ngày tuổi. Táng tại viện Tràng cũ xã Yên Hưng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
2. Thị Kim Liên
XIII.9
Húy: VŨ VĂN THÂN Thường gọi: Cùng
Năm Sinh: 1967
Ngày giỗ: 9/4 Thọ: 20
Phần Mộ: Khu lăng mộ chi II, hạ đồng giới cánh của chùa
Tiểu Sử Vắn Tắt: Mất bệnh máu trắng
Chính Thất:
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

XIII.10
Húy: VŨ VĂN CĂNG Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trương Thị Tám
Con Ông: Trương Văn Khiệt
Nguyên Quán: Nam Lộc – Vĩnh Lộc
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Á Thất: Thị Tuyết
Con Ông:
Nguyên Quán: Yên Mỹ - Yên Mô – Ninh Bình
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Văn Tùng (Chính thất)
2. Vũ Văn Lâm (Á thất. Sống ở quê mẹ)
Con Gái:
1. Thị Xoan (Chính thất)
Mất khi còn nhỏ
Phần mộ: hạ đồng giới, cánh cửa chùa

XIII.11
Húy: VŨ THẾ HÀ Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trịnh Thị Cúc
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Văn Hiệp
2. Vũ Văn Hào
Con Gái:
Không có

XIII.12
Húy: VŨ VĂN HẢITự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Nguyễn Thị Thủy
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1 Con gái

XIII.13
Húy: VŨ VĂN CHẾ Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất:
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

XIII.14
Húy: VŨ VĂN BINH Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất:
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

XIII.15
Húy: VŨ VĂN TẬP Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất:
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

XIII.16
Húy: VŨ VĂN TẨN Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trương Thị Kì
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Văn Yên
2. Vũ Văn Huấn
3. Vũ Văn Huần
Con Gái:
1. Thị Nhài
Phu quân:
Quê quán: Hà Thanh

XIII.17
Húy: VŨ VĂN BIỂN Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Mai Thị Minh
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Văn Thanh
2. Vũ Văn Thái
Con Gái:
Không có

XIII.18
Húy: VŨ VĂN LỘNG Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trần Thị Oanh
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1. Vũ Văn Tài
Con Gái:
1 Thị Kiều Vân

XIII.19
Húy: VŨ VĂN THÀNH Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trương Thị Nhường
Con Ông: Trương Văn Noãn
Nguyên Quán: Nam Lộc – Vĩnh Lộc
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

XIII.20
Húy: VŨ VĂN UÂN Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất:
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

XIV.1
Húy: VŨ VĂN HẢI Tự: Phúc Hải
Năm Sinh: 1982
Ngày giỗ: 10/08 Thọ: 10
Phần Mộ: Khu lăng mộ chi II, hạ đồng giới cánh cửa chùa
Tiểu Sử Vắn Tắt: Mất do đuối nước sông Càn, Hà Thanh. Khu dân mới
Chính Thất:
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

XIV.2
Húy: VŨ VĂN HIỀU Tự:
Năm Sinh: 4/7/1987
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất:
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

XIV.3
Húy: VŨ QUANG KHẢI Tự:
Năm Sinh: 1982
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Phạm Thị Thủy
Con Ông: Phạm Văn Tuấn
Nguyên Quán: Thành Phố Ninh Bình – tỉnh Ninh Bình
Năm Sinh: 1982
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1. Thị Minh Khuê

XIV.4
Húy: VŨ MẠNH HÙNG Tự:
Năm Sinh: 20/05/1991
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất:
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

XIV.5
Húy: VŨ QUANG LĨNH Tự:
Năm Sinh: 01/05/1991 (Tức ngày 12 tháng 6 năm dương lịch)
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất:
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

XIV.6
Húy: VŨ VĂN TÙNG Tự:
Năm Sinh: 1989
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất:
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

XIV.7
Húy: VŨ VĂN HIỆP Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất:
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

XIV.8
Húy: VŨ VĂN HÀO Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất:
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

XIV.9
Húy: VŨ VĂN YÊN Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất:
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

XIV.10
Húy: VŨ VĂN HUẤN Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất:
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

XIV.11
Húy: VŨ VĂN HUẦN Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất:
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

XIV.12
Húy: VŨ VĂN THANH Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất: Trương Thị Lan
Con Ông: Trương Văn Tiến
Nguyên Quán: Đông Lộc – Vĩnh Lộc
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

XIV.13
Húy: VŨ VĂN THÁI Tự:
Năm Sinh: 17/01/1991
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất:
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

XIV.14
Húy: VŨ VĂN TÀI Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất:
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

Húy: VŨ Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất:
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

Húy: VŨ Tự:
Năm Sinh:
Ngày giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiểu Sử Vắn Tắt:
Chính Thất:
Con Ông:
Nguyên Quán:
Năm Sinh:
Ngày Giỗ: Thọ:
Phần Mộ:
Tiều Sử Vắn Tắt:
Con Trai:
1.
Con Gái:
1.

avatar
admin
Admin

Tổng số bài gửi : 88
Join date : 02/08/2011
Age : 27
Đến từ : Yên Nhân - Yên Mô - Ninh Bình

Xem lý lịch thành viên http://vutocthonvinhloc.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết